Đa dạng, sinh động về hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục

Tại hội nghị, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ trong năm nay phải tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, hoạt động Tháng Công nhân lần 13 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập tổ chức CĐ Việt Nam... Năm 2021, LĐLĐ TP phấn đấu đạt chỉ tiêu 80% trở lên số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức CĐ được phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của CĐ, các quy định pháp luật liên quan đến lao động và CĐ.

Đa dạng, sinh động về hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo 2021

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, LĐLĐ TP đề nghị các cấp CĐ cần nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; đa dạng, sinh động về hình thức tổ chức (tọa đàm, hội thi trực tuyến, sân khấu hóa, phim ngắn, video clip...); tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử, Facebook, YouTube của tổ chức CĐ TP nhằm chuyển tải đến đoàn viên, người lao động các thông điệp của tổ chức CĐ một cách chính xác, trực tiếp, ngắn gọn và dễ hiểu. LĐLĐ TP đặc biệt lưu ý CĐ cấp trên xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVC-LĐ, nhất là CĐ cơ sở có trên 300 lao động cần thành lập tổ dư luận xã hội và thực hiện chế độ giao ban tại cơ sở; tăng cường nắm thông tin từ tổ tư vấn pháp luật CĐ cấp trên cơ sở, báo cáo nhanh khi có vấn đề phát sinh.

Tin-ảnh: T.Nga