Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án giết người phi tang thi thể trong bê tông

Phiên tòa xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông tạm hoãn

Xuân Huy - Huế Xuân