Tính trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Vì mức đóng BHXH thấp hơn nên số tiền trợ cấp nhận được sẽ thấp hơn nhưng việc bảo lưu thời gian hưởng TCTN cũng như mức đóng không ảnh hưởng tới cách tính trợ cấp, đây là công thức cố định do Luật Việc làm năm 2013 quy định. khoản 1 và 2 điều 50 Luật Việc làm năm 2013 quy định cách tính TCTN như sau: mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.