Đồng Nai: 2 tỉ đồng giúp nữ công nhân cải thiện cuộc sống

Mục tiêu của dự án nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng, nâng cao điều kiện làm việc, cải thiện cuộc sống... cho nữ CN gặp khó khăn, bị mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập... do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2020. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/trường hợp.

Hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút trên 1,2 triệu lao động, trong đó tỉ lệ lao động nhập cư chiếm khoảng 60%, lao động nữ chiếm gần 62%. Nữ CN phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn tại nơi làm việc lẫn trong các cộng đồng nơi sinh sống, bao gồm những khó khăn về: kinh tế, gia đình, sức khỏe, kỹ năng xử lý các vấn đề trong cuộc sống.

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam với sự hỗ trợ của nhà tài trợ Target đã triển khai dự án "Tôi mạnh mẽ" với tổng kinh phí trên 66.000 USD (thời gian thực hiện từ tháng 7-2019 đến tháng 12-2020) nhằm mục đích giúp nữ CN nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tại cộng đồng và nơi làm việc. Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh giao phát triển dự án này.

N.Tú