Dừng đóng BHXH tự nguyện?

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ khoản 1 và khoản 4 điều 2, khoản 5 điều 3 Luật BHXH năm 2014, người tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động (NLĐ)bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Đối chiếu các quy định trên, ông Minh đã nghỉ việc tại công ty và chưa giao kết HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên) thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong thời gian tham gia BHXH tự nguyện, nếu phát sinh HĐLĐ tại đơn vị mới thì phải tham gia BHXH bắt buộc và dừng tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.