CLIP: Gỡ phong tỏa 1 điểm ở TP HCM liên quan cô gái nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

Gỡ 1 điểm phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19 nhập cảnh lậu

Huế Xuân