Có được xuất ngũ trước thời hạn?

TS Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, trả lời: Căn cứ điểm b, khoản 3 điều 4 Thông tư 279/2017/TT-BQP thì hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau: UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau: Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện bạn đang đi nghĩa vụ quân sự mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì bạn có thể được xuất ngũ trước thời hạn nếu UBND xã và Ban Chỉ huy quân sự xác nhận gia đình bạn thuộc vào 1 trong 2 trường hợp nêu trên.

Trường Hoàng ghi