Dừng đăng kiểm ôtô chưa làm thủ tục chuyển nhượng

Trong đó, bổ sung quy định về quản lý đối với ôtô tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã bán, cho, biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Theo đó, người đang quản lý, sử dụng xe nêu trên phải thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe và làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Bộ Công an rà soát thông tin người đang đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe đối với số xe chưa làm thủ tục chuyển nhượng và chuyển cho Bộ Tài chính; chỉ đạo cơ quan CSGT qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ quan đăng kiểm thực hiện dừng đăng kiểm đối với xe chưa làm thủ tục chuyển nhượng do Bộ Tài chính thông báo; hướng dẫn người đang quản lý, sử dụng xe đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số và đến Cục Hải quan thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định. 

G.Hưng