Tóm tắt tiểu sử của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tóm tắt tiểu sử của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 1.
Minh Chiến - Tấn Nguyên