Hà Nội: Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ cơ sở cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động CĐ cho 53.211 lượt cán bộ CĐ. Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp CĐ thủ đô tổ chức đều chú trọng tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, qua đó giúp cán bộ CĐ thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Hà Nội: Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH ASTI Hà Nội, KCN-KCX Hà Nội thăm hỏi công nhân

Năm 2021, LĐLĐ TP Hà Nội tiếp tục đặt kế hoạch tổ chức 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 3.700 cán bộ CĐ. Đặc biệt, LĐLĐ TP Hà Nội giao CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên thuộc phân cấp quản lý của đơn vị; phấn đấu đến hết năm 2022, 100% chủ tịch CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác CĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo