Bộ máy Quốc hội mới sau kiện toàn

Bộ máy Quốc hội mới sau kiện toàn - Ảnh 1.
Minh Chiến - Tấn Nguyên