Phát huy sáng kiến phục vụ bệnh nhân

Phát huy sáng kiến phục vụ bệnh nhân - Ảnh 1.

Công đoàn Y tế Việt Nam vận động mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 2 sáng kiến

Tại lễ triển khai, CĐ ngành đã vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đổi mới tác phong, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và sự lớn mạnh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. CĐ Y tế Việt Nam đề nghị mỗi CĐ cơ sở phấn đấu đạt 2 sáng kiến đăng ký trên phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và đề xuất khen thưởng gửi về CĐ ngành.

Trong 2 năm qua, toàn ngành y tế nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Nhiều khó khăn như thiếu phương tiện, trang thiết bị, phác đồ điều trị, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ năng phục vụ và cơ sở hạ tầng đã được các đoàn viên sáng kiến, khắc phục để phục vụ bệnh nhân Covid-19, tránh lây lan ra cộng đồng, bảo đảm an toàn cho thầy thuốc, người bệnh... 

Tin-ảnh: H.Đào