NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá SGK lớp 2, lớp 6

Theo đó, với SGK lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có giá 186.000 đồng/bộ. Bộ này có 10 cuốn gồm Tiếng Việt tập một, Tiếng Việt tập hai, Toán tập một, Toán tập hai, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất. Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có giá thấp hơn một chút là 179.000 đồng/bộ, cũng bao gồm 10 cuốn như trên.

SGK tiếng Anh có Tiếng Anh giá 52.000 đồng và Tiếng Anh Family and Friends giá 79.000 đồng. Tính tổng cộng, bộ SGK lớp 2 mới có giá từ 310.000 - 317.000 đồng/bộ, cao gấp 3 lần so với giá SGK lớp 2 hiện hành (100.800 đồng/bộ).

Trong khi đó, với SGK lớp 6, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có giá 245.000 đồng/bộ. Bộ sách này gồm 13 cuốn là Toán tập một, Toán tập hai, Ngữ văn tập một, Ngữ văn tập hai, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có giá 234.000 đồng/bộ 12 cuốn, bao gồm Toán tập một, Toán tập hai, Ngữ văn tập một, Ngữ văn tập hai, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất.

SGK tiếng Anh gồm Tiếng Anh tập 1 giá 38.000 đồng và Tiếng Anh tập 2 giá 38.000 đồng, Tiếng Anh Friends Plus giá 89.000 đồng. Như vậy, bộ SGK lớp 6 mới có giá từ 399.000 - 410.000 đồng/bộ (đã bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh). 

Y.Anh