Cán bộ Công đoàn phải được đào tạo kỹ năng thương lượng

Một số chỉ tiêu được LĐLĐ TP đề ra: 100% CĐ cơ sở DN nhà nước, 70% trở lên CĐ cơ sở DN khu vực ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 

Cán bộ Công đoàn phải được đào tạo kỹ năng thương lượng - Ảnh 1.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp chưa có Công đoàn tại quận 3, TP HCM

Trong đó, ít nhất 30% TƯLĐTT đạt loại B trở lên; 90% trở lên TƯLĐTT hết hạn được CĐ cơ sở chủ động đề xuất thương lượng gia hạn hoặc ký mới; 95% trở lên TƯLĐTT còn hạn được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đánh giá phân loại, lưu trữ và gửi về thư viện TƯLĐTT của LĐLĐ TP.

Tin-ảnh: N.Hà