Được giải quyết chế độ ốm đau

BHXH TP HCM trả lời: NLĐ tham gia BHXH, BHYT mất trong thời gian điều trị tại bệnh viện nếu có giấy ra viện hoặc giấy tờ chứng minh nằm viện kèm trích lục khai tử thì vẫn được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định. Hồ sơ hưởng chế độ tuất gồm có: sổ BHXH, bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hay bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB. Đơn vị có thể nộp hồ sơ giải quyết chế độ tuất cho NLĐ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.