Nâng chất đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% chủ tịch CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng những nội dung cơ bản như: tiền lương và thương lượng tiền lương; thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc; hướng dẫn chi và công khai tài chính tại CĐ cơ sở; kỹ năng tổ chức các hoạt động tại CĐ; tham gia và giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị.

Nâng chất đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Ông Hoàng Xuân Thái (bìa phải), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH FAPV (KCX Tân Thuận; quận 7, TP HCM), trò chuyện với công nhân

Ngoài yêu cầu lựa chọn, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm chức CĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp CĐ đổi mới phương pháp đào tạo, trong đó lấy đối tượng đào tạo làm trung tâm, hạn chế trao đổi thông tin một chiều, có thể đào tạo theo hình thức trực tuyến để mở rộng đối tượng tiếp cận.

Tin-ảnh: N.Hà