TP HCM sẽ kiểm tra, giám sát các giờ học trực tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 14-4 đã có văn bản gửi các đơn vị giáo dục về tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng.

Theo đó, để bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi tác động tiêu cực khi tham gia học tập trực tuyến và khai thác sử dụng môi trường mạng, tạo môi trường học tập trực tuyến lành mạnh, hiệu quả, chất lượng, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả tại đơn vị các nội dung như: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể học sinh, sinh viên về kiến thức, kỹ năng Internet, mạng xã hội đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lớp/ giờ học trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, gây rối khi tổ chức các hoạt động dạy và học qua môi trường mạng; hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số phát huy vai trò của tổ tư vấn nhà trường.

TP HCM sẽ kiểm tra, giám sát các giờ học trực tuyến - Ảnh 1.

Bạo lực học đường xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nguyên nhân sâu xa là học sinh chưa có kỹ năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả

Bộ GD-ĐT cho biết mỗi năm có hơn 1.000 vụ học sinh đánh nhau, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, học sinh chưa có kỹ năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả, chưa được bảo vệ an toàn trong môi trường mạng...

Mới đây, Bộ GD-ĐT cũng có thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, trong đó quy định các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX được dạy trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp. Cụ thể, người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Đặng Trinh