Dòng người "nghẹt thở" vượt qua cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất

Hành khách xếp hàng dài ở sân bay Tân Sơn Nhất

Huế Xuân - Xuân Huy