Đang nằm bệnh viện có được bỏ phiếu bầu cử?

- TS Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, trả lời: Khoản 4 điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau:

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Căn cứ quy định trên, ông của bạn đang ốm, nếu không thể đến phòng bỏ phiếu được thì có thể bỏ phiếu tại bệnh viện do tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi bệnh viện mà ông bạn đang điều trị. 

Trường Hoàng ghi