Tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, cho biết trong năm 2021, ngoài tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động trên địa bàn tham gia tổ chức Công đoàn, LĐLĐ TP Thủ Đức sẽ tập trung nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở. Chương trình giúp cho người lao động hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với đời sống, việc làm của họ. Ông Cường cũng yêu cầu các ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, nội quy doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ TP Thủ Đức đã thành lập mới 41 Công đoàn cơ sở (đạt 46,6% chỉ tiêu năm), kết nạp 2.800 đoàn viên (đạt 25,45% chỉ tiêu năm). 

H.Đào