Phối hợp tuyền truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động

Sáng 28-4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với Hội Luật gia thành phố giai đoạn 2021-2023. 

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014…và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức có hiệu quả "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hàng năm tại các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Phối hợp tuyền truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động - Ảnh 1.

Hai đơn vị ký kết phối hợp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Hội Luật gia các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức phối hợp, hỗ trợ, phản biện, giúp tổ chức Công đoàn xây dựng các văn bản hướng dẫn quyền và nghĩa vụ của tổ chức Công đoàn trong việc khởi kiện các vụ việc về pháp luật: lao động, Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ trực tiếp cùng tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn.

Phối hợp tuyền truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động - Ảnh 2.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại lễ ký kết

Hội Luật gia chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tham gia tố tụng lao động, kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng hòa giải và các vụ tranh chấp khác, cho đội ngũ cán bộ Công đoàn làm công tác pháp luật. 

Hội Luật gia thành phố hướng dẫn Liên đoàn Lao động quận, huyện, Thành phố Thủ Đức xây dựng quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, hòa giải tại Tòa án, tranh luận tại Tòa án;  đồng thời chỉ đạo Hội Luật gia quận, huyện, Thành phố Thủ Đức cử luật sư gia tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí, hỗ trợ trực tiếp cùng tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn.

Tin-ảnh: H.Đào