Quyết liệt xử phạt người không đeo khẩu trang, 3 người nước ngoài "mất tiền"

Những trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch bị lập biên bản xử phạt

Huế Xuân - Xuân Huy