TP HCM: Phong tỏa 61 hộ dân ở quận 3 vì liên quan đến ca nhiễm COVID- 19

Phong tỏa 61 hộ dân ở đường Lê Văn Sĩ quận 3 TP HCM

Huế Xuân - Xuân Huy