12 trường, khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến

12 trường, khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến - Ảnh 1.

Sinh viên học trực tuyến năm 2020

Cụ thể, các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội tiếp tục triển khai phương thức dạy học trực tuyến (online) cho sinh viên, học viên sau đại học đến khi có thông báo mới của ĐHQG Hà Nội; học sinh THCS, THPT thuộc các đơn vị thực hiện theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị để cho phép, khuyến khích, bố trí cán bộ, viên chức khối hành chính, nghiên cứu và phục vụ tổ chức họp và thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến (online) tại cơ quan, tại nhà hợp lý, nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả công việc và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch.

Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tọa đàm cũng như các hoạt động tập trung đông người... đến thời điểm thích hợp. Lãnh đạo các đơn vị tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học trong công tác phòng, chống dịch và chấp hành pháp luật nói chung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác này tại đơn vị.

Sáng 8- 5, Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc Covid-19, tất cả đều ghi nhận trong nước, trong đó Hà Nội có 1 ca và tại Bắc Ninh 14 ca.
Huy Lân