Hưởng chế độ ra sao?

- BHXH Việt Nam trả lời: khoản 1, điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22-6-2015 quy định trường hợp người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Khoản 2, điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Mức hưởng BHXH một lần của NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, sau 1 năm nghỉ việc, nếu không tiếp tục đóng BHXH thì ông có quyền lựa chọn rút BHXH một lần bất kể thời điểm nào căn cứ vào nhu cầu thực tế của ông.