Cử tri Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam đi bầu cử đạt trên 99%

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh này, đến 19 giờ ngày 23-5, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn kết thúc cuộc bầu cử; công tác bỏ phiếu đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,71% (cao nhất từ trước tới nay); trong đó có 26 huyện, thị xã, TP có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên. Đặc biệt, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Cử tri Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam đi bầu cử đạt trên 99% - Ảnh 1.

Cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Tại tỉnh Ninh Bình, đến 19 giờ ngày 23-5, toàn tỉnh đã có khoảng 99,48% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng quy định. Theo đó, tại các khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo, cử tri được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam đi bầu cử đạt trên 99% - Ảnh 2.

Hòm phiếu di động phục vụ cử tri trong vùng tâm dịch huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Còn tại tỉnh Hà Nam, địa phương này có hơn 646.853 cử tri/650.293 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,47%. Trong đó, TP Phủ Lý đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử 99,98%; thị xã Duy Tiên 99,29%; các huyện Bình Lục đạt 99,02%; Thanh Liêm 99,66%; Kim Bảng 99,96%; Lý Nhân 99,15%. Toàn tỉnh có 604/777 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 920 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 13.269 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội, 61 đại biểu HĐND tỉnh, 351 đại biểu HĐND huyện và cấp xã là 5.703 đại biểu.

Theo phân bổ, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Ninh Bình được bầu là 6 đại biểu; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu; cấp huyện được bầu là 260 đại biểu và cấp xã được bầu 3.424 đại biểu.

Tuấn Minh