Shipper lo lắng khi nhiều cửa hàng thiếu ý thức phòng dịch

Shipper “rồng rắn” tại các quán ăn, chen nhau lấy hàng giữa mùa dịch

Huế Xuân - Ngọc Lý