Xã hội hóa mua vắc-xin Covid-19 là cần thiết

Bộ Chính trị đã quyết định mua vắc-xin Covid-19 chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là quyết định hợp lý, đúng đắn. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước hiện phải chi rất nhiều thứ để đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là chưa biết khi nào mới chấm dứt. Bên cạnh đó, cần duy trì, tiết kiệm nguồn lực để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế.

Vì vậy, việc xã hội hóa, huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác là rất cần thiết, quan trọng để mọi người dân có thể sớm được tiêm vắc-xin Covid-19. Nếu chờ nhận viện trợ quốc tế hay chỉ dựa vào ngân sách nhà nước có thể sẽ chậm trễ.

Hiện nhu cầu, mong muốn được tiêm vắc-xin Covid-19 của người dân rất lớn. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền ra để được tiêm vắc-xin nhưng không thể vì vắc-xin Covid-19 hiện không bán dịch vụ và chỉ tiêm miễn phí cho một số đối tượng ưu tiên; số lượng vắc-xin Covid-19 mua về hiện chưa đáp ứng nhu cầu cho người dân ở trong nước.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần tăng cường xã hội hóa, kêu gọi, huy động nguồn đóng góp trong nhân dân để mua vắc-xin. Tiếp đó, cho phép tổ chức tiêm dịch vụ, ai có nhu cầu thì có thể đăng ký để được tiêm dịch vụ như một số vắc-xin khác. Bởi với thu nhập bình quân đầu người hiện nay, rất nhiều người có khả năng để tiêm dịch vụ.

Đây cũng là cách thức thể hiện sự chung tay đóng góp của người dân để nhanh chóng đẩy lùi, đi đến chiến thắng cuối cùng đối với dịch Covid-19, mang lại hạnh phúc, bình yên cho mọi nhà và đất nước.

Phạm Văn Chung