Từ Vĩnh Long "ngược dòng" lên Gò Vấp “góp gạo thổi cơm”

Chuyến xe "ngược dòng" từ Vĩnh Long vào vùng dịch Gò Vấp cứu trợ

Huế Xuân - Xuân Huy