Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại điều 46 Luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng việc làm, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN. Trường hợp của ông đã chấm dứt hợp đồng lao động quá 3 tháng (quá thời hạn nộp hồ sơ theo quy định trên) nên không thuộc đối tượng được giải quyết TCTN. Thời gian ông đã tham gia BHTN nhưng chưa được hưởng trợ cấp nêu trên sẽ được bảo lưu để tính hưởng BHTN lần sau.