THANH TRA TOÀN DIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN THỊNH: Chủ đầu tư nói gì?

Song song với việc thanh tra quy trình thủ tục lần này, công ty cũng phối hợp để bổ sung các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai. "Ðợt thanh tra lần này là thanh tra toàn diện quy trình thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư của dự án để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành phối hợp hoàn thành các thủ tục pháp lý còn lại theo đúng quy định pháp luật" - đại diện chủ đầu tư nói.

THANH TRA TOÀN DIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN THỊNH: Chủ đầu tư nói gì? - Ảnh 1.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh sẽ được thanh tra toàn diện trong thời gian tới. Ảnh: TUẤN ÐOÀN

Lãnh đạo Công ty LDG cũng thông tin công ty đã hoàn thành nộp ngân sách tạm ứng cho công tác đền bù, thu hồi đất số tiền hơn 70 tỉ đồng và hoàn thành thực hiện các thủ tục khác liên quan đến xây dựng để được tiếp tục triển khai dự án. Các thủ tục liên quan đến việc xây dựng dự án, đền bù, thu hồi đất cũng đã được công ty bổ sung cho các cơ quan ban ngành theo yêu cầu để được thực hiện các bước thủ tục tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty LDG đã hoàn thành các yêu cầu về thủ tục hành chính và tài chính theo quy định để chờ được cấp các thủ tục liên quan đến việc giao đất triển khai dự án. "Nếu quá trình thanh tra dự án đợt này hoàn thành, các thủ tục pháp lý của dự án được cơ quan ban ngành phối hợp hoàn thiện thì dự án này sẽ sớm đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai trong thời gian sắp tới" - lãnh đạo Công ty LDG thông tin. 

Ng.Ðoàn