Tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu tối đa?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành, trường hợp người lao động (NLĐ) đủ tuổi, đủ năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí nhưng vẫn tiếp tục làm việc và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng) thì NLĐ và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định cho đến khi chấm dứt HĐLĐ. Như vậy, trường hợp ông Thắng vẫn tiếp tục làm việc theo HĐLĐ thì vẫn tham gia BHXH cho đến khi chấm dứt HĐLĐ.