Hệ thống mới xử lý "nghẽn lệnh" tại HOSE vận hành từ 5-7

Ngày 2-7, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã ký văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về việc chấp thuận đưa giải pháp xử lý sự cố giao dịch vào vận hành, nhằm chất dứt tình trạng "nghẽn lệnh" tại HOSE.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiến nghị của HOSE về việc đưa giải pháp xử lý sự cố hệ thống giao dịch tại HOSE do Công ty cổ phần FPT cung cấp vào vận hành chính thức từ ngày 5-7.

Hệ thống mới xử lý nghẽn lệnh tại HOSE sẽ vận hành từ 5-7 - Ảnh 1.

Hệ thống mới của HOSE dự kiến vận hành từ 5-7

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý HOSE chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung tại biên bản kiểm thử với FPT, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát kỹ, bảo đảm vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, HOSE cần hoàn tất các thủ tục tiếp nhận hệ thống, cung cấp dịch vụ và ký kết thỏa thuận với FPT trước khi hệ thống chính thức đi vào vận hành.

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho biết, biết tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE xảy ra từ ngày 21-12-2020. Từ thời điểm đó đến nay lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt để xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất, đồng thời quán triệt sự cố nghẽn lệnh là trường hợp khẩn cấp quốc gia cần phải tập trung mọi nguồn lực để xử lý.

Một trong những giải pháp trước mắt đã được triển khai là nâng cấp, xử lý hệ thống giao dịch của HOSE do FPT thực hiện. Đây là kế hoạch 100 ngày khắc phục sự cố nghẽn lệnh mà cả phía công ty cung cấp giải pháp công nghệ, HOSE và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đều rất nỗ lực.

Nói rõ hơn về hệ thống giao dịch này, ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) cho biết, hệ thống nâng cấp có khả năng xử lý 3-5 triệu lệnh/ngày.

Minh Chiến