Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất

Ngày 20-7, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV khai mạc tại Hà Nội, theo hình thức họp tập trung.

Theo chương trình dự kiến, sau khi Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội khoá XV.

Trong ngày khai mạc, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV tiếp tục trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, sẽ thảo luận tại Đoàn về các nội dung nêu trên.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Dự kiến, lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức.

Theo chương trình dự kiến ngày khai mạc, Quốc hội tiếp tục bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội; Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội; Trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV dự kiến bế mạc vào ngày 31-7, rút ngắn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu. Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội có 11,5 ngày làm việc, trong đó, thời gian cho công tác nhân sự chiếm 3 ngày, thời gian dành cho việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác là 8,5 ngày.

Do các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM và các tỉnh phía Nam được bố trí ở khách sạn riêng, phương tiện đưa đón riêng, lối vào phòng họp riêng và được bố trí chỗ ngồi riêng ở phòng họp Diên Hồng.

Ngoài ra, một số đại biểu Quốc hội là lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, TP có thể vắng mặt tại kỳ họp để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khoẻ cho nhân dân.

Minh Chiến - Văn Duẩn