Phải xin giấy chuyển viện?

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt TP HCM là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, không nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Vì vậy, nếu ông đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt TP HCM thì phải có giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Gò Vấp để được hưởng BHYT đúng tuyến (trừ trường hợp cấp cứu).