TP HCM sẽ chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để hỗ trợ động viên kịp thời cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể:

- Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp, mức chi 10 triệu đồng/người.

- Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp, mức chi 4,5 triệu đồng/người.

- Tổ Covid-19 cộng đồng, mức chi 2 triệu đồng/người.

TP HCM sẽ chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Y - bác sĩ trực đêm trong khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thạnh

- Lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế TP HCM huy động tham gia phòng, chống dịch: cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn TP, y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; sinh viên y khoa 1,5 triệu đồng/người.

- Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên, sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP HCM: nhân viên y tế, cán bộ giảng viên có mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; sinh viên y khoa 1,5 triệu đồng/ người.

UBND TP HCM giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần. Các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP HCM, Công an TP HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

UBND TP HCM cũng thống nhất việc trình HĐND TP HCM thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại kỳ họp HĐND TP HCM gần nhất.