Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất

Ngày 11-8, Chính phủ khóa XV (2021-2026) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã dự phiên họp.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm phấn đấu 6,5%-7%

Trong buổi sáng, phiên họp đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025.

Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách nhất - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự phiên họp .Ảnh: NHẬT BẮC

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã nêu lên những quan điểm lớn trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 hiện nay, trên tinh thần thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ xác định 6 quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành của giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp...

Từ mục tiêu tổng quát, Chính phủ xác định các mục tiêu cụ thể trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5%-7%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt hơn 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chính phủ xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh phân cấp phân quyền; phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

"Trước mắt, Chính phủ xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay với tinh thần chống dịch như chống giặc, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; gắn kết hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với văn hóa; trong kinh tế có văn hóa, trong văn hóa có kinh tế. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân. Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa

Quán triệt phải kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ, Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Chính phủ, từng cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cấp, ngành, địa phương phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng; nỗ lực phấn đấu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Thế Dũng