Xuất cấp hàng trăm trang thiết bị cho TP HCM chống dịch Covid-19

Ngày 12-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TTg về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP HCM để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP HCM để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể: Nhà bạt cứu sinh: 410 bộ (gồm 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2; Máy phát điện: 14 bộ (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA).

Xuất cấp hàng trăm trang thiết bị cho TP HCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương xuất cấp các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính, UBND TP HCM chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Đồng thời, yêu cầu UBND TP HCM tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Tây Nguyên, TP HCM, Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp số trang thiết bị dữ trữ nêu trên cho UBND TP HCM để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nêu trên hoàn thành công tác xuất cấp trước ngày 25-8.

Minh Chiến