Người dân TP HCM tiêm vắc-xin Vero Cell trong trật tự

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 1.

Người nước ngoài đang trao đổi sau khi tiêm vắc-xin xong

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 2.

Điểm tiêm chủng vắc-xin tại Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 3.

Người nước ngoài đang đợi tiêm vắc-xin

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 4.

Nhân viên y tế phục vụ tại điểm tiêm vắc-xin Covid-19 ở Trung Tâm Y tế quận 3, đường Trần Quốc Thảo

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 5.

Người dân đang ngồi chờ đến lượt khám sàng lọc

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 6.

Các nhân viên y tế và bác sĩ đang khám ghi thông tin người đến tiêm vắc-xin

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 7.

Người dân xếp hàng ngoài cổng để chờ đến lượt vào

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 8.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 9.

Nhiều nơi đóng cửa ngưng tiêm vắc-xin

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 10.

Người dân dang chờ đến lượt khám sàng lọc

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 11.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 12.

Tại Trường Mầm non Hoa Lư, số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, đã tạm thời ngưng tiêm vắc-xin

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 13.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế quận 3 đang lấy thông tin người dân đến tiêm vắc-xin

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 14.

Bảo vệ Trung tâm Y tế quận 3 đang hướng dẫn ngồi giãn cách

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 15.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 16.

Điểm tiêm vắc-xin tại Trung tâm Y tế quận 3 đều tiêm vắc-xin Vero Cell do Trung Quốc sản xuất

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 17.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 18.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 19.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 20.

Vero Cell do Công ty Sinopharm, Trung Quốc sản xuất

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 21.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 22.

Nếu người dân đồng ý thì mới tiêm

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 23.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 24.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 25.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 26.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 27.

Người dân đa số tự nguyện đến tiêm vắc-xin Vero Cell

Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 28.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 29.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 30.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 31.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 32.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 33.
Người dân TP HCM tình nguyện tiêm vắc-xin Vero Cell - Ảnh 34.
Quốc Thắng