Trả lương hưu tháng 9 và 10 từ ngày 6-9

Theo đó, BHXH TP sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10-2021 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống bưu điện. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 6-9, bằng 2 hình thức: qua thẻ ATM và bằng tiền mặt. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt sẽ nhận tại nhà và không mất phí.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người hưởng trong thời gian dịch bệnh, BHXH TP khuyến khích nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng. Do vậy, trường hợp đã có tài khoản ngân hàng, người hưởng có thể đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH với cơ quan BHXH thông qua ứng dụng VssID - BHXH số. Thông tin chi tiết có trên trang thông tin điện tử của BHXH TP HCM là https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn. 

H.Huyền