Điểm mới về quyền lợi bảo hiểm y tế khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Theo Công văn 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh/thành phố thực hiện như sau:

Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 :

- Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

- Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Điểm mới về quyền lợi bảo hiểm y tế khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 - Ảnh 1.

Như vậy, ví dụ bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện quận 1 (bệnh viện tuyến huyện) nhưng hiện tại bạn đang sinh sống gần bệnh viện Thống Nhất thì để thuận tiện nhất, đảm bảo tuân thủ việc giãn cách, bạn sẽ được khám chữa bệnh như đúng tuyến tại bệnh viện Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương).

Lưu ý: Những nội dung này chỉ áp dụng với các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16, khi hết giãn cách sẽ không còn được áp dụng.

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội các tỉnh cần phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế:

- Người bệnh bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định;

- Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính: Tăng huyết áp, tiểu đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống thông tin giám định, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.

T.Ngôn