Sở GD-ĐT TP HCM ra dự thảo về độ an toàn khi mở cửa trường học

Sở GD-ĐT TP HCM vừa công bố dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 nhằm chuẩn bị cho việc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lại trường thực hiện công tác dạy-học. 

Bộ tiêu chí đánh giá này được ban hành từ năm 2020, nay sẽ lấy ý kiến góp ý, điều chỉnh từ các Phòng GD-ĐT quận, huyện, TP Thủ Đức đề phù hợp với tình hình thực tiễn phòng chống dịch hiện nay.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, bản dự thảo đưa ra các tiêu chí thành phần như số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non; khoảng cách trẻ em, giáo viên... trong phòng sinh hoạt, làm việc, ngoài phòng sinh hoạt làm việc...; trẻ em, giáo viên có thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người, đeo khẩu trang trong trường; được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt; trẻ em đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú...

Dựa trên tổng điểm các tiêu chí, nếu cơ sở giáo dục nào đạt từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ); 

Từ 70% đên dưới 90%: Mức độ an toàn cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm); 

Từ 50% đên dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình (Có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm); 

Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phải có giải pháp bảo đảm an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ); 

Dưới 30%: Mức độ an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ).

TP HCM: Trường học có mức an toàn trung bình vẫn được mở cửa? - Ảnh 1.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong trường học là cơ sở để chuẩn bị cho phương án mở cửa trường học, đón HS trở lại trường

Bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục phổ thông cũng đưa ra các tiêu chí thành phần tương tự. 

Dựa trên tổng điểm các tiêu chí, từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động dạy học). 

Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an toàn cao (Được tổ chức hoạt động dạy học, phải kiếm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở tiêu chí thành phần thấp điểm); 

Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình (Có thể tổ chức hoạt động dạy học nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm); 

Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học). 

Dưới 30%: Mức độ an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động dạy học).

Chi tiết dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong phòng, chống dịch Covid TẠI ĐÂY

Đặng Trinh