Người sử dụng lao động tự quyết định

BHXH Việt Nam trả lời: Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ TNLĐ-BNN cho NLĐ phòng chống dịch Covid-19. Như vậy, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể cho NLĐ phòng chống dịch Covid19 bằng toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ TNLĐ- BNN là do người sử dụng lao động xem xét thực hiện.