Nhiều đề xuất "nóng" giải bài toán nhân lực lao động cho TP HCM sau đại dịch