TP HCM: Hành khách thưa thớt trong ngày đầu mở lại 8 tuyến xe buýt

TP HCM: Hành khách thưa thớt trong ngày đầu mở lại 8 tuyến xe buýt

Mỹ Uyên - Thanh Long