UBND tỉnh chỉ đạo gần 1 năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chưa thực hiện

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vào ngày 5-11 đã thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiểm tra, tham mưu xử lý kết luận thanh tra của UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Theo công văn, ngày 29-10, UBND TP Hội An có tờ trình lần 2 đề nghị sớm có ý kiến chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) Nội trú tỉnh Quảng Nam tại TP Hội An.

UBND tỉnh chỉ đạo gần 1 năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chưa thực hiện - Ảnh 1.

Trụ sở Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Internet)

Về nội dung này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn vào ngày 5-5-2020 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện, xử lý hồ sơ việc trả lại đất của Trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam để giao đất lại cho TP Hội An.

Theo đó, UBND TP Hội An đã có kết luận thanh tra ngày 26-10-2020 về quản lý và sử dụng đất của Trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam.

Vào ngày 27-11-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND TP Hội An tại kết luận nêu trên.

Tuy nhiên, Sở TN-MT không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh mà không có báo cáo giải trình.

Ngày 12-4-2021, UBND TP Hội An có tờ trình đề nghị sớm có ý kiến chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất của Trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam (lần 1). Tờ trình có gửi đến Sở TN-MT nhưng Sở vẫn chưa tham mưu giải quyết. Để đến nay, UBND TP Hội An tiếp tục có tờ trình đề nghị (lần 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND TP Hội An và cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ vụ việc, tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND TP Hội An tại kết luận thanh tra theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 19-11-2021.

Liên quan đến sự việc này, sáng 9-11, ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam, cho hay đã giao cho Chi cục Đất đai giải quyết.

Trần Thường