Sửa đổi điều kiện hỗ trợ người lao động khó khăn

Ngày 6-11, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (gói 26.000 tỉ đồng) quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng

Về điều kiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, Quyết định 33 quy định NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% (thay vì 15% như Quyết định 23) số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1-2021. Tuy nhiên, số lao động tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-2-2021.

Sửa đổi điều kiện hỗ trợ người lao động khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng quà cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương do dịch Covid-19 .Ành: CAO HƯỜNG

Quy định 33 cũng mở rộng đối tượng đối với nhóm chính sách thụ hưởng cũng như sửa đổi điều kiện hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Cụ thể hỗ trợ NLĐ làm việc theo HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch; do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19. NLĐ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước đó.

Tương tự các điều kiện nêu trên, NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động và thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được hỗ trợ: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc; do NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 128 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ ngừng việc hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc.

Nợ xấu vẫn được vay ưu đãi

Trong phần liên quan đến gói tín dụng tái cấp vốn, các nội dung cơ bản của Quyết định 33 được điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách. Đặc biệt một trong những điểm đáng chú ý là Quyết định 33 đã bỏ điều kiện về việc người vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn.

Cụ thể về điều kiện vay vốn, Quyết định 33 quy định NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022. Với vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất - kinh doanh của NSDLĐ, Chính phủ quy định đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022: Có NLĐ làm việc theo HDLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động. Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh. 

Không hỗ trợ NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật

Quyết định 33 cũng sửa đối tượng, điều kiện hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ thuộc một trong các trường hợp sau: phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa; do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128 /NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ; chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

VĂN DUẨN