Có thể khiếu nại

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất - kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 3 ngày làm việc đối với HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 của điều này. Mặt khác, theo định nghĩa tại điều 39 Bộ Luật Lao động thì đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là trường hợp chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của bộ luật này. Như vậy, công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ với chị Dịu mà không tuân thủ thời gian báo trước theo quy định là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Chị có thể khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động địa phương hay khởi kiện ra tòa.