Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do Covid-19

Đối tượng được trao sổ tiết kiệm gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid-19, người tử vong phải là đoàn viên Công đoàn. Trường hợp đoàn viên Công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch Covid-19 được tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên Công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19 được tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

Thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày 27-4 đến hết 31-12-2022. Kinh phí thực hiện do Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp từ nguồn kinh phí tài chính tích lũy và xã hội hóa. 

N.Tú