Báo Thanh Niên trao giải Cuộc thi viết “Vượt qua Covid-19 – Đồng lòng chống dịch”

Báo Thanh Niên trao giải Cuộc thi viết “Vượt qua Covid-19 – Đồng lòng chống dịch”

Xuân Huy- Quốc Thắng